แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร


แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร
 • 103 ตอบ
 • 698 อ่าน
« Beer625»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2564, 03:31:58 PM »
แพต้องรักล่องแพเขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลฯ


 • ทริปล่องแพเขื่อนสิรินธรเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติวันละ3,000บาท จะมีจุดจอดให้เที่ยวชมจุดต่างๆดังนี้
 • ไหว้พระวัดป่าโพธิญาณสาขาวัดหนองป่าพง เป็นวัดสายปฏิบัติร่วมทำบุญ ให้อาหารปลาธรรมชาติให้อาหารลิง
 • รอยพระพุทธบาทกลางน้ำ(กรณีน้ำลด)
 • ชมวิวหน้าเขื่อน
 • หาดทรายขาว(จุดกระโดดน้ำเล่นน้ำ)
 • หินตั่ง ผาช่องลอด(จุดกระโดดน้ำเล่นน้ำ)
 • แซน้อย(จุดกระโดดน้ำเล่นน้ำ)
 • หินรูปหัวใจ(จุดกระโดดน้ำเล่นน้ำ)
ทริปล่องแพเขื่อนสิรินธร นอนเกาะ ตกปลา เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติค้างคืนบนเกาะกางเต้น คืนละ4,000บาท (อุปกรณ์ลูกค้าเตรียมมาเอง)

แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร
 • 103 ตอบ
 • 698 อ่าน
« ตอบกลับ #1 Beer625»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2564, 02:07:06 AM »
แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร

แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร
 • 103 ตอบ
 • 698 อ่าน
« ตอบกลับ #2 Beer625»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2564, 02:19:22 AM »
แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร

แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร
 • 103 ตอบ
 • 698 อ่าน
« ตอบกลับ #3 Beer625»เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2564, 02:31:41 AM »
แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร

แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร
 • 103 ตอบ
 • 698 อ่าน
« ตอบกลับ #4 Beer625»เมื่อ: มีนาคม 02, 2564, 02:25:55 AM »
แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร

แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร
 • 103 ตอบ
 • 698 อ่าน
« ตอบกลับ #5 Beer625»เมื่อ: มีนาคม 03, 2564, 02:10:27 AM »
แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร

แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร
 • 103 ตอบ
 • 698 อ่าน
« ตอบกลับ #6 Beer625»เมื่อ: มีนาคม 05, 2564, 03:01:25 AM »
แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร

แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร
 • 103 ตอบ
 • 698 อ่าน
« ตอบกลับ #7 Beer625»เมื่อ: มีนาคม 06, 2564, 02:33:56 AM »
แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร

แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร
 • 103 ตอบ
 • 698 อ่าน
« ตอบกลับ #8 Beer625»เมื่อ: มีนาคม 07, 2564, 02:06:47 AM »
แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร

แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร
 • 103 ตอบ
 • 698 อ่าน
« ตอบกลับ #9 Beer625»เมื่อ: มีนาคม 08, 2564, 02:54:51 AM »
แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร

แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร
 • 103 ตอบ
 • 698 อ่าน
« ตอบกลับ #10 Beer625»เมื่อ: มีนาคม 09, 2564, 02:34:09 AM »
แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร

แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร
 • 103 ตอบ
 • 698 อ่าน
« ตอบกลับ #11 Beer625»เมื่อ: มีนาคม 10, 2564, 02:07:24 AM »
แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร

แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร
 • 103 ตอบ
 • 698 อ่าน
« ตอบกลับ #12 Beer625»เมื่อ: มีนาคม 11, 2564, 02:00:47 AM »
แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร

แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร
 • 103 ตอบ
 • 698 อ่าน
« ตอบกลับ #13 Beer625»เมื่อ: มีนาคม 12, 2564, 02:13:12 AM »
แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร

แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร
 • 103 ตอบ
 • 698 อ่าน
« ตอบกลับ #14 Beer625»เมื่อ: มีนาคม 13, 2564, 02:15:51 AM »
แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร

แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร
 • 103 ตอบ
 • 698 อ่าน
« ตอบกลับ #15 Beer625»เมื่อ: มีนาคม 14, 2564, 02:00:56 AM »
แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร

แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร
 • 103 ตอบ
 • 698 อ่าน
« ตอบกลับ #16 Beer625»เมื่อ: มีนาคม 15, 2564, 02:01:17 AM »
แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร

แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร
 • 103 ตอบ
 • 698 อ่าน
« ตอบกลับ #17 Beer625»เมื่อ: มีนาคม 16, 2564, 02:57:08 AM »
แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร

แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร
 • 103 ตอบ
 • 698 อ่าน
« ตอบกลับ #18 Beer625»เมื่อ: มีนาคม 18, 2564, 02:13:10 AM »
แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร

แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร
 • 103 ตอบ
 • 698 อ่าน
« ตอบกลับ #19 Beer625»เมื่อ: มีนาคม 19, 2564, 02:09:44 AM »
แพต้องรัก เขื่อนสิรินธร